Kunst, poëzie en menselijkheid

%211.gif

Welkom bij deze club


vlinder.gifDe club der weemoed en nostalgie mijmert en droomt, verlangt naar verloren gegane harmonie en wijsheid . 

Geniet van de kunst en de poëzie, en droom en mijmer weg. 

Poëzie, kunst en muziek, de dingen die een mens nodig heeft om in deze samenleving te overleven.

Groeten vanwege calamandja. 

Weemoed doet het hart een beetje krimpen en toch is het niet helemaal een triest gevoel. Het verwijst immers naar iets moois, iets verrukkelijks zelfs. Alleen kunnen we er net niet bij of dreigt het ons al snel te ontglippen. Weemoed is als Shubert die van de ene maat op de andere verdriet naar vreugde voert en terug.

Octavio Ocampo - Illusions...

“Blessed is he who listens with the ear of his heart.”

    

1293668-bbeb92759030e62fbce9b4640463e501  

ik weet nog moeder
vroeger
als ik de slaap niet vatten kon
omdat de regen aan de ramen ruiste
de avond door de kamer liep

dat jij kwam zitten
bij mij
en zacht een liedje zong
totdat de slaap begon 
te knagen aan mijn ogen

en dat heel traag een droom
uit klanken steeg
die ik nu nog kan horen
wanneer de regen ruist
en jij daar zit:
bij mij
zo vol van troost
over mij heen gebogen.

Pierre Van Laeken

Droom

woman_of_the_moon.jpg

stil gaat ze staan
haar hoofd omhoog
geheven naar de maan
beschenen door wit licht
roert het in haar
weemoed glimlacht op haar gezicht
maanlicht dringt naar binnen
in haar open hart
een wijze van beminnen
die zo de afstand overbruggen kan
gevangen in het maanlicht
in de armen van haar Man

Young Girl

Psycheabduct.jpg

Bouguereau studeerde aan de Académie Julian te Parijs. Zijn realistische genre-schilderingen en schilderijen over mythologische thema's werden gedurende zijn hele actieve leven tentoongesteld op de jaarlijkse tentoonstellingen van de Parijse "Salon". Na zijn dood werd hij lange tijd veronachtzaamd, wellicht vanwege zijn hardnekkige verzet tegen de impressionisten, maar de laatste 20 jaar is er weer nieuwe waardering voor zijn werk gekomen.

In zijn eigen tijd werd Bouguereau algemeen beschouwd als een van de grootste schilders op aarde en zijn werken werden gretig gekocht door onder meer Amerikaanse miljonairs, doorgaans tegen hoge prijzen. Na 1920 is hij op merkwaardige wijze in diskrediet geraakt, mogelijk als gevolg van een bewuste lastercampagne van de kant van het nieuwe "establishment van kunstcritici", dat hem zijn verzet tegen de nieuwe richtingen in de schilderkunst niet kon vergeven. Waarschijnlijker is evenwel dat diepere maatschappelijke krachten ten grondslag liggen aan deze opmerkelijke omslag in smaak en gevoeligheid. Tientallen jaren lang werd zijn naam niet eens in encyclopedieën vermeld.

Tegenwoordig zijn er weer heel wat mensen die Bouguereau beschouwen als een van de grootste schilders uit de 19e eeuw. Het Art Renewal Center zet zich heel energiek in voor zijn "rehabilitatie".

Op gevorderde leeftijd trouwde Bouguereau voor de tweede maal, en wel met een leerlinge, de schilderes Elizabeth Jane Gardner Bouguereau. Hij wendde ook zijn invloed aan om een groot aantal Franse instellingen op kunstzinnig gebied, waaronder de Académie Française, voor het eerst open te stellen voor vrouwen.

 laten wij de tederheid dan vrezen
met geblinddoekte handen en geloken ogen,
liggend aan elkander als een grens.

een woord mag dan niet langer een woord heten,
maar een mondvol troostvol verzwijgen;
en verlangen niet langer een armslag lang,
maar verder, wijdser dan een vergezicht

vol zomervogels, muziek van Mendelsohn, een sfumato
aan Da Vinci ontleend, jij zult je mooiste medelijden
ruilen met zijn liefste verdriet; ik, voorzichtig talmen
om het tanen van je lichaam dieper af te tasten.

o als er dan nog tederheid is,
laten wij de tederheid vrezen
als een zeer oud zeer, zoveel tederheid,
daar kon geen mens ooit tegen.
Luuk Gruwez
www.poetryalive.nl

2874-074.jpg

Dante Rossetti schilderde zijn muse Jane Morris (meisjesnaam Jane Burden) verschillende malen tussen 1868 tot 1882; zoals in bovenstaand schilderij "The Blue Silk Dress", hier afgebeeld als "being herself", als "normale" vrouw, dus geen uitbeelding als een mythologische figuur. 

Er werd van Jane in 1865 een foto gemaakt, hieronder afgebeeld. Rossetti gebruikte de foto als inspiratiebron voor zijn schilderij. Het schilderij ziet er in elk geval mythologischer uit.2874-079.jpg

 

M0540.jpg

 

Hoe ongegrond
zijn wij elkaar

hoe ongelegen

en reken
reken maar dat tijd
ons uit elkaar drijft
ons verspreidt

ons zeer terdege
de mond
met wat voorbijgaat
snoert

ons opgeeft
ons verlaat.

 

         Jeanine Hoedemakers

angst

Sappho

Love in silence

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: